ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

       7 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาสารเทศศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโกเมน เพื่อตอนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมต้อนรับน้อง ๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
      การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึก การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี และข้อคิดต่าง ๆ เพื่อความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และรุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องของชาวสารสนเทศศาสตร์ 

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 443 | ที่มา : สาขาวิชาสารเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-08-07 15:08:48

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In