ราชภัฏพลังสิงห์ ตัวจริงของสังคม

     28 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษาชมรมอาสาสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมงานนิทรรศการ “สิงห์ – ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3” ณ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

    ในภาคเช้ามีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอาสาพัฒนาชุมชนของแต่ละมหาวิทยาลัย ณ Central Plaza อุบลราชธานี โดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ ฟื้นฟูระบบนิเวศ “ผันน้ำ ปลูกป่า พัฒนาต้นน้ำ” ส่วนในภาคบ่าย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตรจาก นายชลวิทย์ สุขอุดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกาตลาด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ณ โรงแรมยูเพลส จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสืบไป

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 1296 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-03-02 17:36:47

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In