นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

    นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยนักศึกษาได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น การแต่งการของภาคอีสาน ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ขนมกระยาสารท การละเล่นรีรีข้าวสาร บุญข้าวประดับดินและบุญเดือนเก้า ซึ่งนักศึกษาได้นำแนวคิดและหลักการจากรายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล จึงได้สารสนเทศท้องถิ่นทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 376 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-12-22 12:58:07

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In