นักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการรณรงค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เครือข่ายและประชาชนในเขตชุมชนในเขตสุขภาพที่ 8 ณ สวนน้ำเพลย์พอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจัดกิจกรรมโครงการภายใต้งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในหัวข้อ “ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

    ทางผู้จัดโครงการได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรและคณะทำงาน ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จึงเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างพร้อมเพรียงกันข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 501 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-11-04 09:34:35

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In