คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 คณะผู้วิจัย “การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในโครงการปิดทองหลังพระ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” นำโดย อ.วราภรณ์ ขยายผล หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ประภากร แก้ววรรณา ผศ.พฤษมงคล จุลพูล และ ผศ.นาวา วงษ์พรม ผู้ร่วมวิจัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มของชุมชนที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว วราภรณ์ ขยายผล

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 633 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-30 16:33:29

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In