สิงห์-ราชภัฏ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ ผันน้ำ ปลูกป่า พัฒนาต้นน้ำ

     เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมอาสาสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดโครงการ สิงห์-ราชภัฏ ฟื้นฟูระบบนิเวศ “ผันน้ำ ปลูกป่า พัฒนาต้นน้ำ” ณ ชุมชนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย เพื่อติดตั้งเครื่องผันน้ำให้กับชุมชนใช้ในการผันน้ำจากบึงธรรมชาติ ไปยังบ่อพักน้ำบริเวณชุมชน และเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งถูกบุกรุกจนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ณ ภูผีปอบ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี จำนวน 1100 ต้น

     การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชมรมอาสาสัญจร คณาจารย์ และชุมชน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมอย่างสามัคคี นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้มีจิตรอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 1004 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 15:13:37

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In