สอบโครงงานการศึกษาอิสระทางสารสนเทศศาสตร์

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้สอบโครงงานการศึกษาอิสระทางสารสนเทศศาสตร์ (3 บท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโกเมน 1 อาคารโกเมน เพื่อเริ่มต้นกระบวนการการทำโครงงานทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้แก่ รศ.ประภากร แก้ววรรณา ผศ.พฤษมงคล จุลพูล ผศ.นาวา วงษ์พรหม อ.วราภรณ์ ขยายผล และ อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา เป็นกรรมการผู้ควบคุมสอบ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านได้ให้แนวทางในการจัดทำโครงงาน ข้อคิด และแนะนำกระบวนการทำงานที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาทุกคน
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 430 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 14:35:03

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In