นิเทศก์นักศึกษาโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศก์นักศึกษาโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถาบันการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ในการออกนิเทศก์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้

      1. รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวา วงษ์พรม

      โดยหัวข้อโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
      - การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (เทศบาล 8) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
      - พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล โพธิ์ศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
      - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชุมชนสามพร้าว
      - การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน

      อาจารย์ผู้นิเทศก์ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติแก่นักศึกษา เพี่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 510 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 13:37:30

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In