วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557

     เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2557 โดยสาขาวิชาฯ ได้จัดนิทรรศการแหล่งการเรียนรู้สู่อาเซียน และกิจกรรมเกมหรรษาอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ

     ภายในงาน มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คอยต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมแจกของรางวัลตลอดทั้งวัน
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 580 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 13:27:11

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In